AUTOHAUS HUBER SRL, cu sediul, in Sibiu, Calea Surii Mari, nr. 20, jud. Sibiu, înregistratã la Registrul Comertului cu nr. J32/570/2000 CUI RO13555836 înțelege importanța protejării datelor dumneavoastră cu caracter personal.În acest context, dorim să ne asigurăm de totala transparență a modului în care utilizăm datele dumneavoastră. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție informațiile de mai jos, pentru a înțelege ce date prelucrăm, în ce mod și pentru cât timp, ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră și cum puteți exercita aceste drepturi.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?
AUTOHAUS HUBER prelucrează datele de identificare (nume, prenume) și de contact (telefon, adresă de e-mail) sau interesele dumneavoastră pe care ni le comunicați (model de autovehicul, metodă de finanțare, etc.) pe care ni le furnizați atunci când vizitați site-ul nostru, inclusiv informații pe care ni le transmiteți atunci când ne contactați utilizând unul din formularele aflate pe site-ul nostru.

Suplimentar, prelucrăm detalii ale modului în care utilizați site-ul nostru, incluzând, de exemplu, date de trafic, date de localizare, pagini pe care le vizitați.

În anumite situații putem colecta informații despre dispozitivul folosit pentru a accesa site-ul nostru, precum adresa IP, sistemul de operare și tipul browserului folosit, pentru a putea îmbunătăți funcționarea site-ului și serviciile pe care le oferim. Aceste date sunt agregate și utilizate în scop statistic, fără a identifica o anumită persoană.

De asemenea, site-ul nostru folosește cookies pentru a vă putea distinge de alți vizitatori ai site-ului. Utilizarea acestora ne permite să vă oferim o experiență îmbunătățită și să optimizăm funcționarea site-ului. Pentru informații detaliate privind modul în care folosim cookies și despre cum puteți să dezactivați folosirea acestora va rugăm să consultați Politica de cookies.

De ce prelucrăm datele dumneavoastră?
Utilizăm datele pe care ni le transmiteți prin completarea formularelor disponibile în site-ul nostru sau ale pertenerilor pentru a vă putea răspunde la solicitări, direct sau prin intermediul partenerului autorizat pe care l-ați ales dumneavoastră.

Atunci când ne acordați în mod expres consimțământul, putem folosi datele dumneavoastră pentru a vă transmite informații, noutăți sau consiliere privind produsele și serviciile AUTOHAUS HUBER sau ale partenerilor noștri.

De asemenea, folosim informații transmise de dumneavoastră sau colectate în timpul utilizării site-ului pentru realizarea următoarelor interese legitime ale noastre sau ale partenerilor noștri:
Oferirea de servicii asociate produselor și serviciilor pe care le-ați achiziționat de la noi sau de la partenerii noștri;
Pentru a asigura buna funcționare a site-urilor noastre și pentru a îmbunătăți performanta acestora, precum și pentru a asigura accesul dumneavoastră la conturile create în cadrul site-urilor noastre.

Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră?
Atunci când ne contactați prin intermediul unuia din formularele disponibile în site-ul nostru și nu vă exprimați consimțământul pentru a rămâne în contact cu noi sau nu avem un alt temei legal pentru continuarea prelucrării, vom păstra datele furnizate de dumneavoastră atât cât este necesar pentru a vă răspunde la solicitare, dar nu mai mult de trei luni.

În cazul în care ne-ați acordat consimțământul pentru a vă contacta și pentru a vă transmite și alte informații, noutăți și consiliere despre produse și servicii AUTOHAUS HUBER care credem că v-ar putea interesa, vom păstra datele asupra cărora v-ați exprimat consimțământul pentru o perioadă de cinci ani de la ultima dumneavoastră interacțiune cu noi, cu excepția cazurilor în care reglementarile legale aplicabile sau scopurile în care sunt prelucrate datele impun o perioadă mai mare de stocare. Vă puteți retrage oricând consimțământul exprimat, în condițiile descrise mai jos.

Datele privind modul în care interacționați cu site-ul nostru sunt păstrate atât cât este necesar pentru atingerea scopurilor în care sunt colectate aceste date, dar nu mai mult de un an de la data ultimei dumneavoastră vizite.

Totuși, nu ne angajăm să păstrăm aceste date pentru perioadele menționate mai sus și putem șterge sau anonimiza datele dumneavoastră mai devreme, dacă nu avem o obligație legală de păstrare.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră?
AUTOHAUS HUBER tratează datele dumneavoastră în strictă confidențialitate și nu vinde, transferă, nu dezvăluie și nu permite accesul la datele dumneavoastră personale unor terți care nu au legătura cu activitatea sa.

Atunci când selectați unul din partenerii noștri autorizați la momentul transmiterii unei solicitări către noi, vom dezvălui datele dumneavoastră către partenerul respectiv, strict pentru a vă putea răspunde la solicitare. Nu vom permite partenerilor noștri să folosească datele dumneavoastră în alte scopuri, cu excepția cazului în care dumneavoastră le acordați direct consimțământul în acest sens sau aceștia au un alt temei legal pentru prelucrare.

Pentru a putea atinge scopurile descrise mai sus, putem de asemenea să permitem accesul la datele dumneavoastră altor entități din cadrul Grupului Suzuki sau furnizorilor noștri de servicii, care însă nu vor putea să utilizeze aceste date în scop personal.

În cazul în care entitățile AUTOHAUS HUBER sau partenerii contractuali cărora le dezvăluim datele dumneavoastră personale în situațiile descrise mai sus sunt situați în afara Spațiului Economic European, dezvăluirea va avea loc doar în cazul în care Comisia Europeana a confirmat un nivel adecvat de protecție pentru respectiva țară sau dacă au fost luate alte măsuri corespunzătoare de protecție (de exemplu prin implementarea unor clauze contractuale standard in UE).

De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor autorități publice, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.

Ce drepturi aveți și cum le puteți exercita?
În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi pe care le puteți exercita în mod gratuit:

de a fi informat în mod gratuit o dată pe an dacă prelucrăm datele dumneavoastră și care sunt acestea datele prelucrate
de a ne solicita corectarea datelor inexacte sau incomplete;
aveți dreptul la portabilitatea datelor pe care ni le-ați furnizat prin mijloace electronice pe baza consimțământului sau pentru executarea unui contract;
dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;
dreptul de a vă opune prelucrării datelor, pentru motive întemeiate și legitime ce țin de situația dumneavoastră particulară, cu excepția cazului în care prelucrarea datelor respective este o
obligație legală a noastră; în cazul prelucrărilor în scopuri de marketing direct vă puteți opune oricând și fără a oferi o motivație;
dreptul de a vă retrage oricând consimțământul dat;
dreptul de solicita ștergerea datelor cu caracter personal, cu excepția situațiilor în care legea interzice ștergerea.
Puteți exercita drepturile de mai sus oricând, contactându-ne la Sibiu, Calea Surii Mari, nr. 20, jud. Sibiu, contact@autohaushuber.ro, 0269,220,514.

Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la sediul nostru din Sibiu, Calea Surii Mari, nr. 20, jud. Sibiu, contact@autohaushuber.ro, 0269,220,514.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere direct către noi sau la o autoritate de supraveghere atunci când considerați că s-au încălcat dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră
Atunci când prelucrăm datele dumneavoastră, utilizăm măsuri tehnice și organizaționale care să asigure confidențialitatea, disponibilitatea și corectitudinea datelor dumneavoastra.

Cu toate acestea, niciun sistem de securitate a informațiilor nu este infailibil. De aceea lucrăm în mod continuu pentru a asigura păstrarea măsurilor noastre de securitate la cel mai înalt nivel și ne angajăm să vă informăm la timp în cazul oricăror incidente de securitate ce ar putea să prezinte un risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastră.